Moduł Audyt, obejmuje swoim zakresem:

  • badania i przeglądy sprawozdań finansowych,
  • usługi atestacyjne,
  • konsultacje i doradztwo księgowe,
  • badanie wykorzystania środków z funduszy unijnych.