INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), informuję się, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest RK Consulting Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 479 lok. 8 , 02-844 Warszawa.
 2. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem biura: ul. Puławska 479 lok. 8, 02-844 Warszawa lub e-mail: biuro@rkcg.pl.
 3. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego oraz za pośrednictwem wiadomości e-mail. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Panem/Panią i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. W przypadku kontaktu za pomocą poczty elektronicznej Pan/Pani przekazuje swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Pan/Pani może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości kontaktu z Panem/Panią. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
 4. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu:
 5. prowadzenia z Panią/Panem korespondencji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d) RODO;
 6. identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz lub e-mail – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 7. archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 8. archiwizacji dokumentów związanych z wykonywaniem zleconej usługi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 9. Administrator, jego dostawcy usług i partnerzy handlowi gromadzą niektóre informacje za pomocą środków automatycznych, takich jak pliki cookies, podczas przeglądania strony internetowej www.rkcg.pl. Gromadzone w ten sposób informacje mogą zawierać dane osobowe. W związku z tym Administrator korzysta z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w Pana/Pani telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym (komputer, telefon, tablet itp.).
 10. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych.
 11. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
 12. Dane osobowe będą przechowywane do czasu zażądania ich usunięcia
 13. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 14. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz sprzeciw wobec przetwarzania danych.
 15. Pani/Pana dane nie będą nie będą profilowane.