Moduł doradztwo podatkowe, obejmuje swoim zakresem:

  • stałą obsługę podatkową,
  • reprezentowanie w postępowaniach kontrolnych, podatkowych oraz interpretacyjnych – na etapie postępowania przed organami kontrolnymi, podatkowymi oraz sądami administracyjnymi,
  • przygotowanie dokumentacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi,
  • audyty podatkowe, w tym w celu weryfikacji poprawności rozliczeń podatkowych oraz optymalizacji podatkowej,
  • optymalizację podatkowej działalności Klienta,
  • zarządzanie ryzykiem podatkowym w działalności Klienta.