Moduł CFO Outsourcing, obejmuje swoim zakresem:

  • rachunkowość zarządczą i controlling finansowy i biznesowy,
  • zarządzanie procesami,
  • wewnętrzną kontrolę biznesową.