Moduł Księgowość obejmuje swoim zakresem:

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
  • obsługę kadrowo-płacową,
  • sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego.